Privacy policy

Our website address is: https://signpainter.be.

Signpainter.be hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van een strikte opvolging van uw informatie-aanvraag. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot:

Contactgegevens

Studio El Tigre
Godshuislaan 63-65
8800 Roeselare
Tel.: 0473 65 32 13
E-mail: studio.el.tigre@pandora.be
BE 0523 868 195

doorgifte

Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden.

Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens.

gebruik van cookies

Deze website gebruikt enkel technische en functionele cookies, die géén inbreuk doen op de privacy. Ze dienen enkel voor de technische werking van de website.

Rechten

U hebt ten allen tijde het recht om uw persoonlijke gegevens te laten aanpassen of verwijderen. Dit kan door ons te contacteren op bovenvermeld staande gegevens.